תנאי שימוש

תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה אולם מתייחסים לכלל המינים.

הנך מתבקשת לקרוא בעיון את תנאי השימוש הבאים, שכן הם מהווים הסכם מחייב.

תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

בתנאים אלה, המונח “תוכן",או “תכנים" כולל מידע מכל סוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) .

תנאי שימוש באתר "7 דקות ביום לגוף חטוב"

(להלן: "האתר")

השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת האתר בגין אופי השירותים שמציע האתר, אם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר.

המשתמשת מסכימה כי היא בלבד תשא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרמו לו בגין השימוש באתר, לרבות צד שלישי, או שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר, מהשירותים המוצעים באתר או שיש אליהם גישה דרך האתר.

מערכת האתר שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מבנה השירותים שמציע האתר, תוכנם, מראם, היקפם וזמינותם, לרבות הסרה ו/או הוספה של קישורים, אשר נכללו באתר, וכל היבט אחר הכרוך בהם, כל זאת ללא הודעה מראש. שינויים אלה יתחשבו, בין השאר, באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים אחרים. שינויים כאלה עלולים לעורר אי-נוחות או תקלות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר עקב ביצוע השינויים הנ"ל.

מערכת האתר אינה אחראית לנוהלי הפרטיות או לתכנים של אתרים אחרים אשר יש אליהם קישור באתר זה או שמקשרים אליו. בלחיצה על קישור, או כל סימן אחר, עליך לשים לב כי ייתכן ואתה עוזב את האתר. בכל עמודי האתר מופיעות פרסומות מסחריות במקומות המיועדים לכך, והאחריות עליהן מוטלת על המפרסמים בלבד.

במידה ויש בכתוב באתר משום פגיעה או טעות כזו או אחרת, אנא פני אלינו בדחיפות לכתובת info@7dakot.co.il על מנת לברר ואם יש צורך לתקן זאת.

האתר לא מתחייב כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי באתר או בשירות יתוקן.

מדיניות פרטיות

מדיניות זו נכנסת לתוקף ברגע כניסתך לאתר.

אנו מתחייבים שלא להעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כל פרט מזהה אחר, לגוף שלישי, במידה ותרשמי לשירותים המוצעים באתר.

ייתכן כי באתר יופיעו תכנים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צד שלישי, שייתכן ואינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו. לפיכך, כאשר את מתחברת לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר.

קניין רוחני – הצגת תכנים מהאתר או הפצתם באתרים אחרים

כלל התוכן באתר מוגן בזכויות יוצרים והבעלות עליו שייכת למרב בכל מצב.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתו של מנהל האתר ובעל הזכויות.

מסירת תכנים לפרסום באתר

משתמשי האתר מוזמנים למסור תכנים לפרסום. עורכי האתר יחליטו האם לפרסם את התכנים או לא, או לפרסם חלק מהם, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

בעצם מסירת התכנים לפרסום את מוותרת על הזכויות בהם, ומאשרת לעורכי האתר לעשות בהם כל שימוש. בעצם מסירת תכנים לפרסום את מאשרת כי הנך בעלת כל הזכויות בהם וכי הנך רשאית למוסרם לפרסום. אם אינך היוצרת או בעלת הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, את מאשרת שהנך בעלת הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש.

במשלוח תכנים לפרסום באתר, הנך מקנה למערכת האתר רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאית, ולא תהי זכאית בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר.

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנועה מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לכתבה לדיון או לעמוד בהם אתה מפרסם.

עורכי האתר רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והם רשאים למחוק תכנים כאלו בכל עת.

התכנים שיימסרו לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ומערכת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלולה לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, האתר לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

מערכת האתר מבהירה, כי המידע הניתן באתר זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית ישירה בידי מומחה, והינו בגדר המלצה בלבד.

משכך, מערכת האתר אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות – ישירות ועקיפות – של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולמערכת האתר אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי מערכת האתר אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשרת ומסכימה כי מערכת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

תנאי שימוש במערכת הדיונים והתגובות

האתר מאפשר לגולשים לכתוב הודעות שיופיעו במערכת הדיונים, לכתוב תגובות לכתבות המתפרסמות באתר ולעיין בהודעות של גולשים אחרים במערכת הדיונים ובתגובות להודעות.

בכניסתך למערכת הדיונים והתגובות הנך מאשרת את הסכמתך לתנאי השימוש כמפורט להלן. כמו כן, הנך מאשרת כי ידוע לך וכי את מסכימה לכך, כי כל שימוש במערכת הדיונים והתגובות שלא בהתאם לתנאים אלה הינו אסור בהחלט.

הנך מאשרת כי ידוע לך וכי את מסכימה לכך, כי תנאי השימוש במערכת הדיונים והתגובות יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כתיבת ומסירת תגובה לכתבה באתר ועל העיון בתגובות של גולשים אחרים.

הנך מאשרת כי ידוע לך וכי את מסכימה לכך, כי התוכן המופיע במערכת הדיונים והתגובות אינו התוכן המסופק על ידי האתר, וכי מערכת האתר אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות במערכת הדיונים והתגובות, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת מערכת הדיונים והתגובות.

הנך מאשרת כי ידוע לך וכי את מסכימה לכך, כי מערכת האתר אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבמערכת הדיונים והתגובות, או מצפייה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים המופיעים במערכת הדיונים והתגובות.

הנך מאשרת כי ידוע לך וכי את מסכימה לכך, כי התוכן וההודעות המופיעים במערכת הדיונים והתגובות הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בדיונים. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי בשימוש במערכת הדיונים והתגובות אתה עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכד', וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה ממערכת האתר בעניין זה.

מערכת האתר אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה למערכת הדיונים והתגובות.

כמשתתפת במערכת הדיונים והתגובות הנך מסכימה ומתחייבת בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:

1. לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

2. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

3. לא לפגוע בפרטיותו של גולש אחר (להעביר מידע באמצעות מערכת הדיונים והתגובות או באמצעים אחרים על גולש אחר, לרבות שמו, מספר הטלפון שלו, פרטי מנוי תכנת המסרים בה הוא משתמש או כל אמצעי זיהוי אחר.

4. לא לשלוח למערכת הדיונים והתגובות מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.

5. לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולים לגרום לנזק לאתר או למשתמש במערכת הדיונים והתגובות.

6. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.

7. לא לפרסם ו/או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות.

8. לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.

9. לא להוריד מהרשת (Download) קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר במערכת הדיונים והתגובות, אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זו.

10. לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.

11. לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחרים במערכת הדיונים והתגובות.

12. לא להעלות למערכת הדיונים והתגובות הודעות פרסומיות בצורה ישירה או במסווה של הודעות תוכן.

13. לא להעלות קבצים (Upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד'.

הנך מאשרת כי ידוע לך וכי את מסכימה לכך, כי משלוח הודעה למערכת הדיונים והתגובות מהווה רישיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה למערכת האתר לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

הנך מאשרת כי ידוע לך וכי את מסכימה לכך, כי מערכת האתר רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק תגובה, או חלק ממנה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של מערכת האתר או של מי מטעמה, חורגת מהנורמות הראויות בעיניהם למערכת דיונים, לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, מערכת האתר אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד מערכת האתר ו/או מי מטעמה.

המשתמשת ו/או כותבת ו/או שולחת ההודעות למערכת הדיונים והתגובות, מסכימה בזאת ומתחייבת לשפות את האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפי האתר על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.

מערכת האתר אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש במערכת הדיונים והתגובות, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:

1. אם השימוש שעשה המשתמש במערכת הדיונים והתגובות ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש במערכת הדיונים והתגובות או עשה בהם שימוש – אינו חוקי.

2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי הרשות המוסמכת.

3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה.

4. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של האתר.

5. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו.

6. אם מערכת האתר נדרשת לגלות את החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי או פסק-דין.

מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש במערכת הדיונים והתגובות בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט, והמשתתף במערכת הדיונים והתגובות מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

מערכת האתר תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי, וללא מתן הודעה מראש, את מערכת הדיונים והתגובות, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

מערכת האתר עושה כמיטב יכולתה כדי לאתר חומר פוגעני ו/או מפר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין. עם זאת, באם הנך, כמשתמשת, מאמינה כי מידע ו/או חומר המתפרסם במערכת הדיונים והתגובות הועתק באופן שפוגע בזכויותיך, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או בצד שלישי ו/או הפרת חוק כלשהו – אנא הודיעי על כך מיידית למערכת האתר בכתובת info@7dakot.co.il בצירוף פרטים מלאים.

תנאי ביטול וזיכוי

בהיעדר הודעה אחרת בעמוד התשלום, ניתן לבטל כל עסקה שמתבצעת דרך האתר תוך 7 ימים ולקבל זיכוי כספי מלא.

חשוב לציין: אנו פועלים עם חברת סליקת האשראי אישורית זהב המתקדמת בישראל והפועלת לפי נהלי הבטיחות המחמירים ביותר

על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

 

Comments

4 תגובות על “תנאי שימוש”

 1. תמונת פרופיל של שושי צברי
  שושי צברי

  לא הצלחתי להבין האם עולה לי לקבל את הסרטונים ואם כן אז כמה?

 2. תמונת פרופיל של admin
  admin

  שושי שלום,
  הסרטונים הם בחינם, מתנת מרב בכל מצב.
  את לא מחוייבת בדבר,
  עלייך רק להירשם עם שמך הפרטי וכתובת הדוא"ל שלך
  על מנת לקבל את המתנה.

  מלווה אותך לגוף החטוב שלך, אסוף, מהודק וגמיש!
  באהבה,
  מרב בכל מצב

 3. תמונת פרופיל של franzina
  franzina

  ערב טוב ,תודה רבה .מאד נהנת לקבל את הרעיונות לתזוזות בבית …….מה שלא מובן ,האם כל יום תרגיל שונה או מעט מכל אחד .?תודה רבה ……..

 4. תמונת פרופיל של מיכל
  מיכל

  תודה,
  קיבלתי מחברה רק את סירטון 2 ו 3 אני מקווה לקבל הלאה גם ואולי כם את 2
  ניראת לי התחלה מבטיחה
  תודה מירב